IFK Hällingsjö planerar en arbetsdag lördagen 2/11 kl 10.00 på Björkängsvallen och

[googlefont font=”Chewy” size=”50px” margin=”10px”]VI behöver Din hjälp![/googlefont]

Vår fina anläggning kräver ett visst underhåll och då föreningen inte har någon tillsatt tjänst för dessa ändamål behöver Vi alla hjälpas åt med detta underhåll.

Tanken är att Vi utför nödvändigt arbete under förmiddagen och sen träffas gemensamt för att grilla lite korv/hamburgare etc.

Givetvis är hela familjen välkommen och IFK Hällingsjö bjuder in och samordnar evenemanget.

Ber om översyn med att någon ev. kan få en dubbel inbjudan då jag tagit hjälp att sprida informationen av våra engagerade knatte/ungdomsledare.

Er medverkan och stöd är livsviktig för vår trivsamma förening, vänligen O.S.A senast 27/10 till undertecknad, allt för att kunna planera div inköp etc.

Agenda 2/11

– Bänkar o Kurar (måla över allt klotter om väder tillåter)

– Översyn av målburar/ta in nät

– Plocka ner staket (vid grusplan)

– Ta ner buskage vid dagis

– Rensa stuprännor

– Maskinservice på våra motorredskap

– Stänga av vatten o fixa slangarna

– Samla upp sand/grus mellan gräs och grusplan

– Plocka upp maskrosor/ogräs på gräsplan (med speciell ogräsborttagare)

– Iordningställande inne i vår klubblokal

– Allmän översyn av fastighet etc.

För mer information kontakta Andreas Kaldegård

0761-409330